TẤM LAPHONG PVC PIMA PC3D-03

Quy cách: 603 x 603 mm – Độ dày: 8.0mm – Trọng lượng: 1.85kg/ tấm

Đóng gói:

  • 613 x 616 x 42(4 tấm) – 613 x 616 x 55(6 tấm)
  • 613 x 616 x 82(9 tấm) – 613 x  616 x 106(12 tấm)

Bề mặt: In UV sáng đẹp.