Nẹp Chỉ Pima

| Nẹp chỉ Pima

 A. Nẹp đá nhựa Pima.

 

* Ứng dụng nẹp đá nhựa Pima

 

B. Thanh nhôm liên kết Pima.

* Ứng dụng thanh nhôm liên kết Pima.

x