TẤM PIMAX (FORMEX)

Tấm Pimax (Formex) là một vật liệu PVC siêu nhẹ, được sử dụng rộng rãi làm bảng quảng cáo/in ấn, tấm lót khung hình, thiết kế và in 3D. Đây là một sản phẩm đặc trưng, vừa chắc chắn lại vừa linh hoạt tùy theo ứng dụng. Những tính năng nổi bật của tấm pimax bao gồm không bị ăn mòn, dễ chế tạo, không độc hại và khả năng ứng dụng in ấn tuyệt vời.

                                   "tấm pimax với kích thước đa dạng"

| Ứng Dụng                              "tấm pimax tạo được hình dạng phong phú đa dạng"                                                          "tấm pimax được sử dụng rộng dãi trong ngàng in ấn quảng cáo"

x