Phôi Đố Pima PWF 100H

Thông số kỹ thuật Phôi Đố Pima PWF 100H

     Chiều dài (L):           Chiều rộng (W):                 Độ dày (T) :          
1950 – 2320mm 120mm 38 mm

Thông số kỹ thuật Phôi U Đố Pima PWF 100H

   Chiều dài (L):           Chiều rộng (W):                 Độ dày (T) :          
1950 – 2320mm 50mm 28mm