PIMA PVC FOAM BOARD 3/8″ (9mm)

Thông số kỹ thuật

    Kích thước  Độ dày (T) :  Khối lượng
1220 x 2440 mm 3mm ~ 30mm 450~1000kg/m3

Xem thêm độ dày và màu sắc khác tổng hợp tại đây