TẤM TRẦN PVC PIMA 603×603 PC-30

Quy cách: 603 x 603 – 603 x 1210 mm – Độ dày: 8.0mm

Trọng lượng: 1.85kg/ tấm 600×1200

Đóng gói: 200mm x 600mm x 600mm x 20 tấm, 200mm x 600mm x 1200mm x 20 tấm

Bề mặt: Bóng mịn ánh kim tuyến.

Click Tải Catalogue để xem chi tiết các mẫu trần khác.