Tính toán kích thước cánh cửa


Nhập thông số của khung cửa:

1. Chiều rộng khung cửa (mm):
2. Độ dày đố cửa mỗi bên (mm):
3. Khe hở cần thiết mỗi bên (mm):
4. Chiều cao khung cửa (mm):
5. Độ dày đố cửa (chỉ trừ một đố) (mm):
6. Khe hở trên và dưới (mm):

Kết quả:

Chiều rộng cánh cửa (mm):
Chiều cao cánh cửa (mm):


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *