Tấm Ván nhựa Pima Trắng- W33

523.000 3.832.000 

Tấm Ván nhựa Pima Trắng- W33 không chỉ là lựa chọn tốt cho việc xây dựng và bảo vệ ngôi nhà, mà còn đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường.